Tieto- ja yksityisyyden suoja

Verkkosivuston osoite: https://ripustuskiskot.com

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kehystyspalvelu Nyström Oy
Y-tunnus: 0725704-4
Osoite: Isännänkatu 29 B
Postinumero: 33820
Postitoimipaikka: TAMPERE
Puhelinnumero: (03) 2255282
Sähköpostiosoite: info@kehystyspalvelu.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kehystyspalvelu Nyström Oy
Nimi: Hannu Nyström
Osoite: Isännänkatu 29 B
Postinumero: 33820
Postitoimipaikka: TAMPERE
Puhelinnumero: 040 5152423
Sähköposti: hannu@kehystyspalvelu.com

3. Tietosuojavastaava

Nimi: Hannu Liimatainen
Osoite: Kurpantie 12 as 6
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: TAMPERE
Puhelinnumero: 045 1709700
Sähköposti: sipodesign@gmail.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen / tilauksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, käyttäjätunnus ja salasana.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics – työkalun avulla.

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.  Ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme evästeitä voidaksemme tarjota asiakkaillemme yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaisen toiminnan kannalta.

10. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Shopping Cart